Paigaldatud (03.12.2020) on uus versioon 13.4.2, juhend muudatuste kohta on alla laetav: versioonijuhendid